Search

Current filters in use: local government constitution citizenship Czechoslovakia election law Vavřínek, František executive power

Now showing items 1-1 of 1


Základy práva ústavního. Díl II., Ústavní řád a veřejné právo našeho státu
Vavřínek, František
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11