page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:11Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:11Z
dcdateissued1924
dcidentifier000308682
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7090
dcformatextentvii, 476 s.
dclanguagecze
dcpublisherFr. Borový
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczedomovské právo
dcsubjectczevládní formy
dcsubjectczenárodnostní menšiny
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczeústava
dcsubjectczevolební systémy
dcsubjectczevýkonná moc
dcsubjectczelidská práva
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengright of settlement
dcsubjectengsystem of government
dcsubjectengnational minorities
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengelectoral systems
dcsubjectengexecutive power
dcsubjectenghuman rights
dctitleczeSoustava československého práva státního
dctypepravni-dejiny
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01