page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrejčí, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:17:27Z
dcdateavailable2016-08-11T12:17:27Z
dcdateissued1924
dcidentifier000276356
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7096
dcformatextent127 s.
dclanguagecze
dcpublisherJan Košatka
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczedemokracie
dcsubjectczesrovnávací právní věda
dcsubjectczezákonodárná moc
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengdemocracy
dcsubjectengcomparative law
dcsubjectenglegislative power
dctitleczeDelegace zákonodárné moci v moderní demokracii
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess127 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN