Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:51Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:51Z
dcdateissued1936
dcidentifier000291310
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7104
dcformatextentxix, 113 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczesprávní právo trestní
dcsubjectczesprávní delikty
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczevina
dcsubjectengcriminal administrative law
dcsubjectengadministrative offences
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengpublic administration
dcsubjectengguilt
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNástin správního práva trestního. [I], Studie o některých pojmech, zejména o vině
dctypetrestni-pravo
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2055-01-01