Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:48Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:48Z
dcdateissued1946
dcidentifier000291311
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7108
dcformatextent199 s., [4] s. dodatků.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čsl. akadem. spolku "Právník"
dcsubjectczesprávní právo trestní
dcsubjectczeprotiprávní úkony
dcsubjectczesprávní delikty
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczevýkon trestu
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcriminal administrative law
dcsubjectengtorts
dcsubjectengadministrative offences
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengenforcement of sentence
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNástin správního práva trestního. II, O administrativních trestech a správním trestním řízení
dctypetrestni-pravo
dctypespravni-pravo
dctermsspatialBrno
dcdescriptioneditionStudijní vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2055-01-01