Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2054-03-01
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2017-07-28T10:16:39Z
dcdateavailable2017-07-28T10:16:39Z
dcdateissued1946
dcidentifier000293480
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7114
dcformatextent103 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čs. Akademického spolku Právník
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeprávní pojmy
dcsubjectczesamospráva
dcsubjectczesprávní akty
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengpublic administration
dctitleczeObecné pojmy správního práva
dctypespravni-pravo
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2054-03-01