page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVavřínek, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:17:19Z
dcdateavailable2016-08-11T12:17:19Z
dcdateissued1920
dcidentifier000320642
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7130
dcformatextent208
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Klubu českých právníků a spolku českých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeobčanská práva
dcsubjectczeobčanská svoboda
dcsubjectczemístní správa
dcsubjectczeparlamentní demokracie
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczestátní zaměstnanci
dcsubjectczeústava - dějiny
dcsubjectczevláda
dcsubjectczevolební právo
dcsubjectczevýkonná moc
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcivil rights
dcsubjectengcivil liberty
dcsubjectenglocal government
dcsubjectengrepresentative government and representation
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengcivil service employees
dcsubjectengconstitution
dcsubjectengelection law
dcsubjectengexecutive power
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZáklady práva ústavního. Díl I.
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition4. vyd.
dcrightsopenaccess208
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN