DSpace banner

Obecní zřízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obec a její organisace, hospodářství, finance, policie, úřednictvo, knihovny, obecní volby, domovské věci, chudinství, zdravotnictví, katastr, lesy, spořitelny, zemská a okresní správa : autentické texty předpisů, výklad, judikatura nejvyšších soudů a nejdůležitější formuláře

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKliment, Josef
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:56Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:56Z
dcdateissued1936
dcidentifier000293540
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7138
dcformatextentviii, 980 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeobce
dcsubjectczeobecní zřízení
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengmunicipalities
dcsubjectenglegal regulations
dctitleczeObecní zřízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obec a její organisace, hospodářství, finance, policie, úřednictvo, knihovny, obecní volby, domovské věci, chudinství, zdravotnictví, katastr, lesy, spořitelny, zemská a okresní správa : autentické texty předpisů, výklad, judikatura nejvyšších soudů a nejdůležitější formuláře
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessviii, 980 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN