Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKliment, Josef
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:56Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:56Z
dcdateissued1936
dcidentifier000293540
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7138
dcformatextentviii, 980 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeobce
dcsubjectczeobecní zřízení
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengmunicipalities
dcsubjectenglegal regulations
dctitleczeObecní zřízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obec a její organisace, hospodářství, finance, policie, úřednictvo, knihovny, obecní volby, domovské věci, chudinství, zdravotnictví, katastr, lesy, spořitelny, zemská a okresní správa : autentické texty předpisů, výklad, judikatura nejvyšších soudů a nejdůležitější formuláře
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01