page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMatějka, Jan
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:01Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:01Z
dcdateissued1938
dcidentifier000301024
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7148
dcformatextent107 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczebyrokracie
dcsubjectczecentralismus
dcsubjectczedecentralizace
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengbureaucracy
dcsubjectengcentralism
dcsubjectengdecentralization in government
dcsubjectengpublic administration
dctitleczePrincipy organisace veřejné správy
dctypespravni-pravo
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01