Abstract(s)

Disertační práce se věnuje vybraným starobabylonským právním listinám z doby Chamurappiho dynastie. Většinou se jedná o kupní smlouvy nemovitostí. Text je vždy otištěn v originále, poté následuje překlad do němčiny a poznámky autora.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDaiches, Samuel
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:00Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:00Z
dcdateissued1903
dcidentifier000270915
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/74
dcdescriptionabstractczeDisertační práce se věnuje vybraným starobabylonským právním listinám z doby Chamurappiho dynastie. Většinou se jedná o kupní smlouvy nemovitostí. Text je vždy otištěn v originále, poté následuje překlad do němčiny a poznámky autora.
dcformatextent62 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck von August Preis
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekupní smlouvy
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengpurchasing contracts
dcsubjectengreal property
dcsubjectczeChammurapi, babylonský král,-asi 1750 př. Kr.
dcsubjectczeBabylónie
dcsubjectengBabylonia
dctitlegerAltbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie. Teil 1.
dctitlealternativeczeStarobabylonské právní listiny z doby Chamurappiho dynastie. Díl 1.
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccess62 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN