Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Počátky univerzální historie; 2. Podíl Héllenců; 3. Vliv vlády Římanů.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBüdinger, Max
dcdateaccessioned2016-08-11T12:02:17Z
dcdateavailable2016-08-11T12:02:17Z
dcdateissued1895
dcidentifier000315159
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7328
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících kapitol: 1. Počátky univerzální historie; 2. Podíl Héllenců; 3. Vliv vlády Římanů.
dcformatextent222 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Carl Gerold & Sohn
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczesvětové dějiny
dcsubjectczestarověk
dcsubjectenghistory
dcsubjectengworld history
dcsubjectengantiquity
dctitlegerUniversalhistorie im Alterthume
dctitlealternativeczeUniverzální historie ve starověku
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccess222 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR