Abstract(s)

Kniha se zabývá fenoménem lichvy, jak z historického hlediska, tak i z pohledu tehdy platného práva v některých státech Evropy.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCaro, Leopold
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:28Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:28Z
dcdateissued1893
dcidentifier000319677
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7462
dcdescriptionabstractczeKniha se zabývá fenoménem lichvy, jak z historického hlediska, tak i z pohledu tehdy platného práva v některých státech Evropy.
dcformatextent311 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Duncker & Humblot
dcsubjectczelichva
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengusury
dcsubjectenghistory of law
dctitlegerDer Wucher : eine socialpolitische Studie
dctitlealternativeczeLichva : sociálněpolitická studie
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccess311 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN