SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-09-19T15:44:02Z
dcdateavailable2020-09-19T15:44:02Z
dcdateissued1908
dcidentifier000666233
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7470
dcformatextent173 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczePrávnická jednota
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeodborná literatura
dcsubjectczeprávnické knihovny
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengprofessional literature
dcsubjectenglaw libraries
dctitleczeKnihovní katalog Právnické jednoty v Praze : dle stavu ze dne 31. prosince 1907
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN