page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPurkyně, Jan Evangelista
dcdateaccessioned2016-08-11T12:09:30Z
dcdateavailable2016-08-11T12:09:30Z
dcdateissued1867
dcidentifier000271873
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7628
dcformatextent72 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczenárodní hnutí
dcsubjectczeSlované
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengnationalist movement
dcsubjectczeSlavs
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeAustria polyglotta
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPrag
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN