SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeller, Servác
dcdateaccessioned2016-08-11T11:59:07Z
dcdateavailable2016-08-11T11:59:07Z
dcdateissued1918
dcidentifier000129762
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7638
dcformatextent293 s.
dclanguagecze
dcpublisherČeský čtenář
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczekulturní dějiny
dcsubjectczenárodnostní politika
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengcultural history
dcsubjectengnationality policy
dctitleczeZ minulé doby našeho života národního, kulturního a politického : vzpomínky a zápisky. Díl II.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatial[Praha]
dcrightsopenaccess293 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN