page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-09-19T15:31:03Z
dcdateavailable2020-09-19T15:31:03Z
dcdateissued1872
dcidentifier000310125
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7656
dcformatextent70 s.
dclanguageslo
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczekrálovská města
dcsubjectczeměstská správa
dcsubjectenghistory
dcsubjectengroyal towns
dcsubjectengmunicipal government
dcsubjectczeSkalica (Slovensko)
dctitlesloStanovy jurisdikcie alebožto pravomocnosti slob. a král. mesta Skalice
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialTrenčín
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN