page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovotný, Rudolf
dcdateaccessioned2016-08-11T12:02:40Z
dcdateavailable2016-08-11T12:02:40Z
dcdateissued[1909]
dcidentifier000274717
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7706
dcformatextent279 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Zemského Ústředního Spolku Jednot Učitelských v král. Českém
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczestarověk
dcsubjectczestředověk
dcsubjectenghistory
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengantiquity
dcsubjectengmiddle ages
dcsubjectczezemě Koruny české
dcsubjectengLands of the Bohemian Crown
dctitleczeČeské dějiny politické. I., Od nejstarších dob do válek husitských 0-1378
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess279 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN