Abstract(s)

Kniha obsahuje tyto části: 1. Úvod; 2. Počátky oživení katolicismu; 3. Papežové v polovině 16. století; 4. Stát a dvůr: doba Řehoře XIII. a Sixta V.; 5. Protireformace - první období; 6. Vnitřní rozpory; 7. Protireformace - druhé období; 8. Papežové v polovině 17. století; 9. Pozdější období.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRanke, Leopold von
dcdateaccessioned2016-08-11T12:09:54Z
dcdateavailable2016-08-11T12:09:54Z
dcdateissued[1910]
dcidentifier000305127
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7736
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje tyto části: 1. Úvod; 2. Počátky oživení katolicismu; 3. Papežové v polovině 16. století; 4. Stát a dvůr: doba Řehoře XIII. a Sixta V.; 5. Protireformace - první období; 6. Vnitřní rozpory; 7. Protireformace - druhé období; 8. Papežové v polovině 17. století; 9. Pozdější období.
dcformatextent815 s.
dclanguageger
dcpublisherErschienen im Phaidon-Verlag
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní úřady
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczepapežové
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch offices
dcsubjectengpopes
dcsubjectengchurch history
dctitlegerDie römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten
dctitlealternativeczeŘímští papežové v posledních čtyřech stoletích
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialWien
dcdescriptionedition2. Aufl.
dcrightsopenaccess815 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN