SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-09-19T16:00:05Z
dcdateavailable2020-09-19T16:00:05Z
dcdateissued1937
dcidentifier000405405
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/8002
dcformatextent431 s.
dclanguagecze
dcpublisherStátní tiskárna
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestní zákony
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczetrestní odpovědnost
dcsubjectczetrest
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengcriminal liability
dcsubjectengpunishment
dctitleczeOsnova zákona, kterým se vydává trestní zákon
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN