page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZigel, Feodor Fedorovič
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:17Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:17Z
dcdateissued[1912]
dcidentifier000102604
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/8256
dcformatextent215 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Otto
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeSlované
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengSlavs
dctitleczeSlovanské právo : přednášky, jež z nadání ilchesterského měl roku 1900 na universitě v Oxfordě Feodor Zigel
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dccontributortranslatorMalý, Jindřich
dccontributorauthor-of-introductionKadlec, Karel
dcrightsopenaccess215 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN