page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-09-19T15:32:06Z
dcdateavailable2020-09-19T15:32:06Z
dcdateissued1903
dcidentifier000301902
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/8264
dcformatextent74 s.
dclanguagecze
dcpublisherVýkonný výbor české strany agrární
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczezemědělská politika
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczepolitické strany
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengagricultural policy
dcsubjectengpolitical history
dctitleczeProgram české strany agrární
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN