DSpace banner

Ostatní (právní fond) 1801–1918

Archive

Führer durch die gesammte Arbeiterversicherung auf Grund der Reichsgesetze über Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung in übersichtlicher, populärer Darstellung : Nachschlagebuch und Rathgeber für jedermann
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome neuviéme - I, Le régne Louis XVI. (1774-1789) (Le régne Louis XVI. (1774-1789))
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome troisieme - II, Saint Louis. - Philippe le Bel. Les derniers Capétiens direct (1226-1328) (Saint Louis. - Philippe le Bel. Les derniers Capétiens direct (1226-1328))
Histoire du Consulat
M. Brikcího z Licka Práva městská (Práva městská)
Studi senesi : scritti giuridici e di scienze ekonomiche pubblicati in onore di Luigi Moriani nel XXXV anno del suo insegnamento. Vol. II.
Německo-česká terminologie úřední a právnická : příruční slovník pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní, dopravní, účetní a vůbec pro úřady státní i samosprávné, jakož i pro soukromou potřebu ve styku s úřady. I. díl (Deutsch-böhmische amtliche und juridische Terminologie : Handwörterbuch für Gerichte, Verwaltungs-, Finanz-, Post-, Verkehrs-, Rechnungs- und überhaupt für Staats- und autonome Behörden, sowie zum Privatgebrauch beim Verkehr mid denselben. I. Theil)
Právo církevní
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome cinquiéme - II, La lutte contre la maison d'Autriche La France sous Henri II (1519-1559) (La lutte contre la maison d'Autriche La France sous Henri II (1519-1559))
V den stých narozenin prof. dra Josefa Friče
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome cinquiéme - I, Les guerres d'Italie. La france sous Charles VIII, Louis XII et François Ier (1492-1547) (Les guerres d'Italie. La france sous Charles VIII, Louis XII et François Ier (1492-1547))
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome quatriéme - I, Les premiérs Valois et la Guerre de Cent ans (1328-1422) (Les premiérs Valois et la Guerre de Cent ans (1328-1422))
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome huitiéme - I, Louis XIV. La fin du régne (1685-1715) (Louis XIV. La fin du régne (1685-1715))
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome II - premiér partie, Le Christianisme, les barbares, mérovingiens et carolingiens (Le Christianisme, les barbares, mérovingiens et carolingiens)
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome neuviéme - II, Tables Alphabétiques (Tables Alphabétiques)
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome septiéme - II, Louis XIV. La Religion. Les Lettres et les Arts La Guerre (1643-1685) (Louis XIV. La Religion. Les Lettres et les Arts La Guerre (1643-1685))
Křížová cesta opravy volebního řádu pro sněm markrabství moravského
Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für Mähren und Schlesien
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome septiéme - I, Louis XIV. La Fronde. Roi. Colbert (1643-1685) (Louis XIV. La Fronde. Roi. Colbert (1643-1685))
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome huitiéme - II., La régne de Louis XV (1715-1774) (La régne de Louis XV (1715-1774))
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome sixiéme - II, Henri IV et Louis XIII (1598-1643) (Henri IV et Louis XIII (1598-1643))
Politické úvahy Gustava Eima
Die Rechtsverhältnisse öffentlicher Strassen in Preussen : mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Hannover (Právní poměry na veřejných ulicích v Prusku : se zvláštním zohledněním provincie Hannoveru)
Karl Marx und die Gewerkschaften (Karel Marx a odbory)
Die Judicatur des Obersten Gerichtshofes in der Sprachenfrage und die Bestimmungen der 13 a.G.O. und 14 w.G.O. (Judikatura Nejvyššího soudu v otázce jazykové a ustanovení.)
Austria polyglotta
Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert (Historie lenních vztahů od nejstarších dob až do 10. století)
Juridisch-politische Terminologie für die slawischen Sprachen Oesterreichs
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten (Římští papežové v posledních čtyřech stoletích)
Kurz gefaßte Grundsätze der Rechtsphilosophie (Stručné zásady právní filosofie)
Die preußischen Gesetzentwürfe über die Stellung der Kirche zum Staat : Offener Brief an Herrn Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome premier - II, Les origines La Gaule indépendante et la Gaule romaine (Les origines La Gaule indépendante et la Gaule romaine)
Stanovy české Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Das Wasserrechts-Gesetz für das Königreich Böhmen ergänzt durch die einschlägigen Gesetze und Verordnungen insbesondere ältere Vorschriften, das Reichswassergesetz, Strompolizeivorschriften, Hasenordnungen, Vorschriften über Melioration und unschädliche Ableitung der Gebirgswässer, Fischerei und Holztrift : Kommentiert und mit der gesamten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bis September 1910 und des obersten Gerichtshofes, sowie mit erschöpfenden Registern versehen. Zweite Hälfte (Zákon o vodním právu pro Království české doplněná příslušnými zákony a nařízeními. Druhá část)
Oeuvres choisies du chancelier d'Aguesseau précédées d'une notice sur sa vie.
System der Sozialpolitik. Erster Band, Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung : kritische Würdigung beider als Grundlegung einer Sozialpolitik (Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung : kritische Würdigung beider als Grundlegung einer Sozialpolitik)
Politické theorie reformovaných monarchomachů francouzských : zárověň příspěvek k dějinám politických theorií ve Francii
Das österreichische Wasserrecht mit Bezug auf die ungarische und ausländische Wassergesetzgebungen (Rakouské vodní právo se zohledněním uherského a zahraničního vodního zákonodárství)
Rapport sur les atrocités commises par les troupes austro-hongroises pendant la première invasion de la Serbie
Die Philosophie der Socialdemokratie
Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen im gewerbebetriebe in Österreich (Zastavení práce a výluky v práci v živnostenských podnicích v Rakousku v roce 1895)
Die Bauernfrage : eine agrarpolitische Studie (Selská otázka : agrárně-politická studie)
Die Hegemonie der Prager im Husitenkriege. II. Teil (Hegemonie Pražanů během husitských válek. 2. díl)
Histoire de France : depuis les origines jusqu'á la révolution. Tome quatriéme - II, Charles VII, Louis XI et les premoérs années de Charles VIII (1422-1492) (Charles VII, Louis XI et les premoérs années de Charles VIII (1422-1492))
Recht und Phantasie (Právo a fantazie)