DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-9 of 9

page.general.thumbnail
Abseits vom Kulturkampf
Nippold, Friedrich Wilhelm Franz
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Ausgewählte Quellenstellen zu kirchenrechtlichen Übungen
Hoffmann, Edler von
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Catechismus catholicus
; Gasparri, Pietro
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Grundriss des katholischen Kirchenrechtes mit Berücksichtigung der österreichischen Gesetzgebung
Mahl-Schedl-Alpenburg, Franz Joseph
Publikace pojednává o katolickém církevním právu se zvláštním zohledněním právní úpravy platné v Rakousku. Obsah: Prameny církevního práva; Systém církevního práva
page.general.thumbnail
Jesuitismus und Katholizismus : eine Studie; den Freunden des Evangelischen Bundes gewidmet
Eisele, Eugen
Obsah: 1. Ignác z Lonoly; 2. Organizace společenství Krista; 3. Duchovní cvičení; 4. Morálka jezuitů; 5. Politické zásady jezuitů; 6. Jezuitské uctívání Marie, svatých a relikvií; 7. Jezuitská výchova; 8. K historii jezuitského řádu; 9. Zahraniční misie jezuitů; 10. Znovuobnovení jezuitského řádu; 11. Nová římsko-katolická protireformace; 12. Závěrečné slovo.
page.general.thumbnail
Mistr Jan Hus, aneb, Počátkové církevního rozdvojení v Čechách
Helfert, Josef Alexander
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus
Mirbt, Carl
Publikace obsahuje cca 800 nejdůležitějších právních pramenů z historie katolické církve od počátků až do 20. století.
page.general.thumbnail
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Erster Band
Ranke, Leopold von
Kniha pojednává o obnově katolicismu, papežích v polovině 16. století. Dále pak o protireformaci, státu a dvoru.