DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-1 of 1

page.general.thumbnail
Luther, Zwingli und Calvin in ihren Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche
Schulthess-Rechberg, Gustav von
Kapitoly v knize pojednávají o: Luther, Zwingli, Calvin, stát, státní reformy, poddaní, postavení reformátorů uvnitř státu, církev, duchovní, škola, péče o chudé a nemocné, církevní majetek, manželství, cenzura knih, tolerance, stát a církev