DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-9 of 9

page.general.thumbnail
Československé správní právo. Část zvláštní, I. díl
Laštovka, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Stručný přehled zřízení správního
Vavřínek, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs
Pisko, Oskar
Kniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.