DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-20 of 59

page.general.thumbnail
Církevní právo katolické. Díl I.
Rittner, Edward; Zítek, Emanuel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Církevní právo katolické. Díl II.
Rittner, Edward; Zítek, Emanuel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Les donations entre époux en droit romain
Dumont, François
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Ehe und Eherecht
Wahrmund, Ludwig
Kniha obsahuje kapitoly o historickém vývoji pojmu manželství, dále o manželství a křesťanství, vývoji tridentské reformy uzavírání manželství.
page.general.thumbnail
Das Eherecht der katholischen Kirche nach seiner Theorie und Praxis : mit besonderer Berücksichtigung der in Österreich zu Recht bestehenden Gesetze. Zweiter Band
Kutschker, Johann
Manželské právo katolické církve podle její teorie a praxe se zvláštním zohledněním zákonů platících v Rakousku
page.general.thumbnail
Das Eherecht der orientalischen Kirche
Zhisman, Josip
Kniha obsahuje tyto kapitoly: 1. Úvod, prameny, podstata manželství; 2. Požadavky na manželství, překážky manželství; 3. Uzavření manželství, právní účinky manželství; 4. Rozloučení manželství a jeho právní účinky.
page.general.thumbnail
Der Ehevorschrift des Concils von Trient Ausdehnung und heutige Geltung : eine canonistische Studie
Leinz, Anton
Publikace popisuje osudy předpisů o uzavírání manželství v době po Tridentském koncilu.
page.general.thumbnail
Evangelisches Ehescheidungsrecht nach den Bestimmungen der deutschen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts
Dietrich, Hans Christian
Publikace pojednává o evangelickém rozvodovém právu dle německých církevních řádů ze 16-tého století.
page.general.thumbnail
Die gemischten Ehen nach dem Rechte der katholischen Kirche
Singer, Mario
This item has no abstract