DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-2 of 2

page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Achter Band, Religionsstreit, Kunst und Literatur 1530-1618
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: reformace v Anglii; Karel V. a reformace od norimberského k augsburskému náboženskému míru 1532-1555; konec francouzské války; Filipovy začátky; Ferdinand I., Maxmilián II., Suleiman II., Selim II.; válka s hugenoty až do smrti Karla IX.; vítězství reformace v Anglii a Skotsku; Alžběta a Marie Stuartovna; nový život ve staré církvi; náboženské války - král Filip II.; li... Read more
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Neunter Band, Nordeuropa. Dreißigjähriger Krieg. Literatur. Kunßt. Sitte
Weiss, Johann Baptist
Kniha se zabývá Švédskem, Norskem, Dánskem, třicetiletou válkou, literaturou, uměním a obyčeji.