page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorMiřička, August
dccontributoreditorScholz, Otto
dcdateaccessioned2020-09-19T15:35:39Z
dcdateavailable2020-09-19T15:35:39Z
dcdateissued1932
dcidentifier006420988
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1655
dcformatextent309 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem "Československého kompasu"
dcsubjectczemladiství
dcsubjectczesoudnictví ve věcech mládeže
dcsubjectczetrestání mladistvých
dcsubjectczetrestní odpovědnost mladistvých
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestní soudnictví
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministration of criminal justice
dcsubjectengadministration of juvenile justice
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcriminal liability of juveniles
dcsubjectengjuveniles
dcsubjectengpunishment of juvenilese
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO trestním soudnictví nad mládeží : zákon ze dne 11. března 1931 č. 48 Sb. z. a n. s důvodovými zprávami, prováděcími nařízeními a souvisícími zařízeními
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN