Právní teorie od r. 1919

Archive

O podstatě práva : zároveň rozbor normativní teorie
Právní teorie a praxe
Svrchovanost a svoboda
Zásada právnosti státních funkcí a zásada zákonnosti správy
Einführung in die Rechtswissenschaft. Zweiter Teil, Das Rechtssystem
Seznam veškerých okresních soudů v čsl. republice, zároveň i s přehledem jich nadřízených soudů a státních zastupitelství
Tvorba práva a jeho nalézání
Zum römischen Provinzialprozeß
Einführung in die Rechtswissenschaft. Erster Teil, Methoden und Quelenlehre
Antická a naše právní kultura
Základy obecné teorie státní
Teorie práva
Grammaire de la politique
Elementi di scienza politica
Il concetto realistico ed il concetto normologico della norma giuridica
Úvod do studia právnického : (normativní theorie)
O trestním soudnictví nad mládeží : zákon ze dne 11. března 1931 č. 48 Sb. z. a n. s důvodovými zprávami, prováděcími nařízeními a souvisícími zařízeními
O metodě sociologické
Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského
A text-book of Roman law from Augustus to Justinian
Rok 1848 dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech
Das Problem der Demokratie (Problém demokracie)
Le donazioni fra coniugi in diritto romano
Právní jevy v čase : (právně-teoretická studie)
Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Františka Weyra : 25.IV.1939 (František Weyr)
Slovanská myšlenka v české politice
Základy filosofie právní : (nauka o poznávání právnickém)
La théorie de l'abus des droits
Ryzí nauka právní : metoda a základní pojmy
Právní věda a věda o právu : poznámky ke Kallabově a Englišově noetice
Problém interpretace normy
Římský civilní proces