Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2027-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrejčí, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:03Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:03Z
dcdateissued1931
dcidentifier000321611
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7042
dcformatextent179 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vydavatelstva časopisu "Moderní stát"
dcsubjectczestát a právo - teorie
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátní správa
dcsubjectczelegitimita moci
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengstate administration
dcsubjectenglegitimacy of government
dctitleczeZásada právnosti státních funkcí a zásada zákonnosti správy
dctypepravni-teorie
dctypeustavni-pravo
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2027-01-01