page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeigner, Antonín
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:00Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:00Z
dcdateissued[1921]
dcidentifier000878648
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1354
dcformatextent13 s.
dclanguagecze
dcpublisherA. Weigner
dcsubjectczesoudy
dcsubjectczestátní zastupitelství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcourts
dcsubjectengpublic prosecutor’s offices
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSeznam veškerých okresních soudů v čsl. republice, zároveň i s přehledem jich nadřízených soudů a státních zastupitelství
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Polné
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN