page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠverma, Jan
dcdateaccessioned2017-07-18T08:04:27Z
dcdateavailable2017-07-18T08:04:27Z
dcdateissued1945
dcidentifier000307051
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13704
dcformatextent42 s.
dclanguagecze
dcpublisherSvoboda
dcsubjectpolitické dějiny
dcsubjectSlované
dcsubjectpolitical history
dcsubjectSlavs
dctitleczeSlovanská myšlenka v české politice
dctypepravni-teorie
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess42 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN