page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSommer, Otakar
dcdateaccessioned2016-09-21T08:55:10Z
dcdateavailable2016-09-21T08:55:10Z
dcdateissued[19--]
dcidentifier000533808
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11067
dcformatextent11 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeantická civilizace
dcsubjectczeprávní kultura
dcsubjectengclassical civilization
dcsubjectenglegal culture
dctitleczeAntická a naše právní kultura
dctypepravni-teorie
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN