page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeyrovský, Leopold
dcdateaccessioned2019-02-15T10:16:21Z
dcdateavailable2019-02-15T10:16:21Z
dcdateissued1925
dcidentifier000305770
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14341
dcformatextentvi, 400 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczesoudní řízení
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengadministration of justice
dctitleczeŘímský civilní proces
dctypepravni-teorie
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN