SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-06-09T12:05:37Z
dcdateavailable2017-06-09T12:05:37Z
dcdateissued1930
dcidentifier001005079
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13329
dcformatextentS. 405-416
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczeinterpretace práva
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectenginterpretation of law
dctitleczeProblém interpretace normy
dctypepravni-teorie
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN