page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:14:59Z
dcdateavailable2016-08-11T12:14:59Z
dcdateissued1920
dcidentifier000320471
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7038
dcformatextentxi, 244 s.
dclanguagecze
dcpublisherA. Píša
dcsubjectczefilozofie
dcsubjectczestát a právo - teorie
dcsubjectczemorálka
dcsubjectczenormativní teorie
dcsubjectczeobjektivní právo
dcsubjectczeprávní filozofie
dcsubjectczeprávní sociologie
dcsubjectczesubjektivní práva a povinnosti
dcsubjectczesystém práva
dcsubjectengphilosophy
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengmorality
dcsubjectengnatural law
dcsubjectengphilosophy of law
dcsubjectengsociology of law
dctitleczeZáklady filosofie právní : (nauka o poznávání právnickém)
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01