page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:49Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:49Z
dcdateissued1934
dcidentifier000291657
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4198
dcformatextent54 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczeSlované
dctitleczeNěkolik úvah o programu a cílech slovanských právních dějin : současně kritika díla prof. Dr. Theodora Saturníka: "O právu soukromém u Slovanů v dobách starších"
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccess54 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN