DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 9-26 of 26

page.general.thumbnail
Kritische Studien im römischen Rechte : eine Festschrift
Hofmann, Franz
Tato pocta se skládá z následujících příspěvků: rozpad římské právní vědy; Quaestio Domitiana; O důvodech pro právu přírůstku mezi spoludědici; Favor testamenti; O právu přírůstku u testamentum militis; O tzv. formálním právu neopomenutelných dědiců.
page.general.thumbnail
Lehrbuch der Pandekten
Wendt, Otto
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Praelegát dle práva římského
Vančura, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Les questions préjudicielles : en droit romain
Pissard, Hippolyte
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Römische Chronologie
Soltau, Wilhelm
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Teoria della proprietá
Cugusi, Giuseppe
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Traité de droit romain : d'apres les principes du droit romain
Savigny, Friedrich Carl von; Beving, Jules
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Usucapio pro herede : Studie z práva římského
Vančura, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Der Vergleich im Prozesse : eine historisch-dogmatische Untersuchung
Kretschmar, Paul Gustav
This item has no abstract