Abstract(s)

Publikace otiskuje dopisy, které poslala Rosa Luxemburgová z vězení během první světové války.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLuxemburg, Rosa
dcdateaccessioned2016-08-24T10:41:28Z
dcdateavailable2016-08-24T10:41:28Z
dcdateissued1922
dcidentifier000272769
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10655
dcdescriptionabstractczePublikace otiskuje dopisy, které poslala Rosa Luxemburgová z vězení během první světové války.
dcformatextent75 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag der Jugendinternationale
dcsubjectczedopisy
dcsubjectczevěznice
dcsubjectczesociální demokracie
dcsubjectengletters
dcsubjectengprisons
dcsubjectengsocial democracy
dctitlegerBriefe aus dem Gefängnis : mit einem Bild und einem Faksmile
dctitlealternativeczeDopisy z vězení
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBerlin
dcrightsopenaccess75 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN