page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBilovský, František
dcdateaccessioned2016-08-24T11:40:26Z
dcdateavailable2016-08-24T11:40:26Z
dcdateissued1936
dcidentifier000315857
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10731
dcformatextent107 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczeneplatnost právních úkonů
dcsubjectczeprávní jednání
dcsubjectczeprávní úkony
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczevěřitelská práva
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectenglaw
dcsubjectengprivate law
dcsubjectenginvalidity of legal acts
dcsubjectenglegal proceedings
dcsubjectengjuristic acts
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectenglaw of obligations
dctitleczeÚvod do nauky o právních úkonech bezúčinných
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN