page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSobota, Emil
dcdateaccessioned2016-09-19T09:40:22Z
dcdateavailable2016-09-19T09:40:22Z
dcdateissued1938
dcidentifier000321280
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10983
dcformatextent23 s.
dclanguagecze
dcpublisherJan Laichter
dcsubjectczedemokracie
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczesudetoněmecká otázka
dcsubjectengdemocracy
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengSudeten question
dctitleczeZákonodárné návrhy Sudetoněmecké strany s hlediska demokracie
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Naše doba
dcrightsopenaccess23 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN