SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNiederle, Lubor
dcdateaccessioned2016-08-11T12:07:39Z
dcdateavailable2016-08-11T12:07:39Z
dcdateissued1930
dcidentifier000303111
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1123
dcformatextent153 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczešperky
dcsubjectczeByzanc
dctitleczePříspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV.-X. století
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess153 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN