Abstract(s)

Kniha obsahuje kapitoly: Zákaz sledování vlastního zájmu, Povinnost k náhradě výloh a škod, Omezení a ručení na diligentia in concreto.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSteinbach, Emil
dcdateaccessioned2017-03-06T13:54:14Z
dcdateavailable2017-03-06T13:54:14Z
dcdateissued1897
dcidentifier000532310
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11501
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje kapitoly: Zákaz sledování vlastního zájmu, Povinnost k náhradě výloh a škod, Omezení a ručení na diligentia in concreto.
dcformatextentvi, 184 s.
dclanguageger
dcpublisherManzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeprávní úkony
dcsubjectczekartely
dcsubjectczeručení
dcsubjectczezisk
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczeobchodní tajemství
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengjuristic acts
dcsubjectengcartels
dcsubjectengprofit
dcsubjectengreparations
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectengtrade secrets
dctitlegerRechtsgeschäfte der wirthschaftlichen Organisation
dctitlealternativeczePrávní úkony hospodářské organizace
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessvi, 184 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN