SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymouse
dcdateaccessioned2017-03-07T09:36:27Z
dcdateavailable2017-03-07T09:36:27Z
dcdateissued1921
dcidentifier000549762
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11513
dcformatextent208 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jednoty právnické
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczezákony
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglaws
dctitleczePorady o revisi občanského zákonníka
dctitlealternativeczePorady o revisi občanského zákoníka
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Právník. Č. 1, roč. 60 (1921)
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN