page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2017-03-07T09:43:12Z
dcdateavailable2017-03-07T09:43:12Z
dcdateissued1931
dcidentifier000320824
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11517
dcformatextent392 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem ministerstva spravedlnosti
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczezákony
dcsubjectczeobčanský zákoník
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglaws
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský : návrh superrevisní komise. Díl II., Důvodová zpráva.
dctitlealternativeczeOsnova občanského zákoníku z r. 1931. Díl II., Důvodová zpráva
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN