page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2017-03-07T14:09:17Z
dcdateavailable2017-03-07T14:09:17Z
dcdateissued1929
dcidentifier000557231
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11533
dcformatextent31 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Masarykovy
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengreparations
dctitleczeDvě studie k osnově československého občanského zákoníku.
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess31 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN