page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBulín, Hynek
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:47Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:47Z
dcdateissued1935
dcidentifier000277498
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1180
dcformatextent450 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeFrancie
dcsubjectczeNěmecko
dctitleczeDovolání podle práva československého, německého a francouzského
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN