page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRath, Ignatius
dcdateaccessioned2017-03-17T12:44:59Z
dcdateavailable2017-03-17T12:44:59Z
dcdateissued1936
dcidentifier000875544
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11861
dcformatextent61 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczevýchodní křesťanské církve
dcsubjectczeeparchie
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengEastern Christian churches
dcsubjectengeparchy
dctitleczeEparchie munkáčská od r. 1498 do nastoupení Tarasovičova r. 1634
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess61 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN