page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorProcházka, Bohumír
dcdateaccessioned2016-09-05T06:27:34Z
dcdateavailable2016-09-05T06:27:34Z
dcdateissued1925
dcidentifier000599467
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1251
dcformatextent495 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczevodní právo
dcsubjectczeMorava (Česko)
dcsubjectczeSlezsko (Česko)
dctitleczeČeské vodní právo : systematický výklad norem českého zákona vodního se zřetelem k úchylkám vodního zákona Moravského a Slezského
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialSušice
dcrightsopenaccess495 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN