DSpace banner

Ostatní (právní fond) od r. 1919

Archive

Sociální pojištění v Československu
Schweizer Juristen der letzten Hundert Jahre (Švýcarští právníci posledních sta let)
Pocta k šedesátým narozeninám univ. prof. dr. Ant. Hobzy
III. dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. ledna 1940
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy
II. dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. července 1937
Odborná pozůstalost a korespondence prof. Dra Antonína Randy a korespondence jeho rodiny
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Jiřího Hoetzla
Sojedinennyje štaty Severnoj Ameriky v istorii čelovečenstva 1776-1926
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Dreizehnter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Restauration und des Dreißigjährigen Krieges : Gregor XV. und Urban VIII. (1621-1644). Zweite Abteilung, Urban VIII. (1623-1644), zweiter Teil (Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Restauration und des Dreißigjährigen Krieges : Gregor XV. und Urban VIII. (1621-1644). Urban VIII. (1623-1644), zweiter Teil)
Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a XVII. věku (Politica papale e la curia imperiale a Praga alla fine del cinquecento ad al principo del secondo)
Prikaznyje sud'ji XVII veka
Paläographie der juristischen Handschriften des 12. bis 15. und der juristischen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts
České vodní právo : systematický výklad norem českého zákona vodního se zřetelem k úchylkám vodního zákona Moravského a Slezského
O autonomii university
Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového ze dne 16. dubna 1919 č. 215 Sb. z. a n. (Zákon rámcový)
Petit Vocabulaire d'Histoire du Droit Français
Idea Československého státu
Histoire de France contemporaine : depuis la révolution jusqu'a la paix de 1919. Tome <<sixième=6>>, La Révolution de 1848 - Le second Empire (1848-1859) (La Révolution de 1848 - Le second Empire (1848-1859))
Prawo kościelne. Część pierwsza
Šestisté výročí církevní metropole české : úvaha historickoprávní
Obecní zřízení zemí republiky Československé se všemi zákony k tomu se vztahujícími a s příslušnou judikaturou až do doby nejnovější
Erinnerung an Ludwig Mitteis : nach einem am 24. Januar 1922 in der deutschen Gesellschaft für Altertumskunde in Prag gehalten Vortrage
Černá kniha Heydrichova režimu : dokumenty a zápisy září 1941-leden 1942
Studijní předpisy obecné. Část druhá
Ferdinand Lassalle - Nachgelassene Briefe und Schriften. Erster Band, Briefe von und an Lassalle bis 1848 (Briefe von und an Lassalle bis 1848)
Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Jaroslava Kallaba : 24. VI. 1939
Ochrana nájemníků, bytová péče a podpora stavebního ruchu : (zákon z 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., zákon z 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., nařízení vl. r. čsl. z 21.5.1921, č. 191 Sb. z a n. atd.)